Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” pateicas Vijai Lazovskai un Ēvaldam Grāmatniekam par ziedojumu Rīgas Brāļu kapu restaurācijai !

depozitārijs "GODAM UN PATEICĪBAI" depozitārijs "GODAM UN PATEICĪBAI"

depozitārijs "GODAM UN PATEICĪBAI"

depozitārijs "GODAM UN PATEICĪBAI"

/
X